روش کلیک کنیدشقایق چت

پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲ | 11:43 | ♥ hasti ♥ |...۞۞۞۞۞......................۞۞۞۞۞
..۞۞۞۞۞۞۞۞............۞۞۞۞۞۞۞۞
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞....۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞.۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
..۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
....۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
........۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
..............۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
....................۞۞۞۞۞۞۞۞۞
........................۞۞۞۞۞۞
...........................۞۞۞۞
............................۞۞۞
.............................۞۞
..............................۞
............................۞
.........................۞ولنتاین مبارک ! دوستای گلممممممممممم

پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۲ | 17:28 | ♥ hasti ♥ | |
 
وقتــــی "زیــــادی "بــــه کســــی بگــــی "دوســــت دارم"
خیــــال میکنــــه احســــاستــــو بــــه حــــراج گذاشتــــی
 تــــو حراجــــی هــــم چیــــز خوبــــی گیــــر آدم نمیــــاد
 پــــس یــــه کــــم جــــلو اون "زبونتــــو بگیــــر"... !!!

                


حالا کــ ِ تمام ِ راه را آمده ام ،

حالا کــ ِ تـا تـ ـ ـو هیچ نمانده ،

چقدر دیر یادَش آمد خـُدا

ک ِ ما قسمت ِ هَمـــ نیستیم !                          برای رسیدن به تو

پا پیش گذاشتم

خودم را قسمت کردم

تو را سهم تمام رویاهایم کردم

انصاف نبود

تو که میدانستی با چه اشتیاقی

خودم را قسمت میکنم

پس چرا

زودتر از تکه تکه شدنم

جوابم نکردی

برای خداحافظی

خیلی دیر بود

خیلی دیر ….

        

چهارشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۲ | 13:34 | ♥ hasti ♥ | |

!! .. مـن آرومـــمــ .. !!

.. ولـي قــــانــــونـــاً ..

!! .. مـن داغــــــونـــمــ .. !!


چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ | 18:19 | ♥ hasti ♥ | |نـــبار باران...

نبـــار لعنتــی،عشقـــم با دیگری بیرون اســـت....

سرما میخـــورد....
هیــــس دِلَکَــــم .. !

سکــــــــــــــــوت کـن ... !

ننـــویس از آمـــدن هآ و رفتـــن هآ

ننــویس از روزهــآیی که دیگــر آرام نخواهنـــد گذشــتـــ . . .

بگـــذآر این وآژه هـــآ در دریــــــآی احسآســـــــــم غـــــرق شوند.


http://www.speakfa.com/i/attachments/1/1328551932307548_orig.jpg                   


 ایـن خـیـابـان هـای لـعـنـتـی پـا مـیـدهـنـد بـه
 
  رفـتـنـت

 امـا تـو نـرو...


دختر بادکنک


وقتی از کنارم رفتی

درست 

مثل همان کودکی

که بادکنک هایش را باد برد...
شنبه نهم آذر ۱۳۹۲ | 17:30 | ♥ hasti ♥ | |

تــפּ رفتـہ اے פּ مــלּ


عاشقانہ هاے بے تـפּ بـפּבنم را


בر בنیـــــــایے مے گــــפּیم ڪہ


اפּج همـــــــבرבے مـرבمــــانش


تنها یــــڪ " LIKE " استــــ ..!

http://uploadtak.com/images/s5835_a9fab001f673.jpgبــِﮧ فَصلــِ בو نَفَـــرهـ هـا

نَـزدیـــکــ میشویم !

طَـلَبــِ صَـبر بَرایــِ یکــ نَفَــرهـ هـآ...
ایـטּ بوכ כنیایے کـ واس כیـכنشـ

بـﮧ شکـҐ ماماטּ لــگـכ میزכیـҐ!؟
http://upload7.ir/images/66464083879783861334.png


  زِندِگے 3 چیــز بیشتــر نیســـت :


بــ اجبـار بــבنیا اومــدَטּ


با غَـم زیستَــטּ


با آرزو مــرבטּ 


سر به هوا نیستــــم

امــــا

همیشـــــه چشــــم به آسمان دارم

حال عجیبـــی ست

دیدن ِ همان آســــمان که

شاید "تو" ...

دقایقی پیش

به آن نگاه کـــرده ای...
یــــــــهـ چــــــــیـزی کـــــهـ هـــــیـچ وقــــــت فکـــــــرشُو نمـــــــیکـردمـ


کـــــــه بهـ ایــــــن زودی بهـــــــش بـرســــــم


ایــــــن بـــــــود کــــهـ تـــــــو ایــــــن ســـــن بشـــــینـمُـ گـــــاهـــــی

ناخـــــودآگـاه


نفســـــــهـای عــــمیـق از تـهـ دل بکشـــــم...واسـه کشیـدنـشون حـالا زود بود ...!!!! خـــــیــــلی زود!!!دل تنــــــــگ آن روز هــــایــــم ....


کـــه نمیـــــدانم محبتــــهــایــــش


تــــَــوهُم مـــَــن بود


یا تــــَـــرحــُم او ...؟

جمعه هفدهم آبان ۱۳۹۲ | 21:27 | ♥ hasti ♥ | |www.hasssty.blogfa.com
سر خاک من...!!

اونی که بیشتر اذیتم کرد بیشتر گریه میکنه...!!

اونی که نخواست ما رو بالاخره میاد دیدن جسدم...!!

اونی که حتی نیومد تولدم زیر تابوتمو گرفته...!!

اونی که سلام نمیکرد میاد برا خدافظی...!!

عجب روزیه اون روز...!!

حیف كه اون موقع خودم نیستم...!!                             


گاهــــــی دلم برای خودم تنگ میشود

گاهـــی دلم برای باورهای گذشته ام تنگ میشود

گاهــــــــــی دلم برای پاكیهای كودكانه ی قلبم میگیرد

گاهی دلم از رهگذرانی كه در این مسیـر بی انتها،

آمدند و رفتند، خسته میشود...

گاهـــــــی دلم از راهزنانی كه ناغافل دلم را میشكنند میگیرد

گاهــــــــی آرزو میكنم ای كاش

دلــــــی نبود تا تنگ شود...

تا خسته شود...

تا بشكند...

                  


امــروز بـــاورم شـــد...

تو خستـه تــر از آن بــودی کــه بفهمــی دوســتت داشتمـــ

از مــن کـــه گــذشتــه

امــا هـــرجا کــه هستی

خستــه نبــاشی..


دوشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۲ | 17:41 | ♥ hasti ♥ | |           94419790915463435854.jpg


خداجونمــــ


اینکهــ قلبم شکست بـهــ درک ...!!!


اینکهـ تنــها شــدمــ بـهــ درک ...!!!


اصـلا دلمـ هم شکست بـهــ جهنــم ...!!!


ولــی ایــن منــو آتیــش میزنهـــ کهــ خــودمو زنـدهـ گـذاشتی


تــا جــلوی این شکستـــ هـــا شــرمنــده شمــ ...
              379921_237970889598388_282147816_n.jpg


کــودک درونـــمــ هــرچــهــ قــدر هــم بــاریــگوش بــاشد

| بـــا احســاس کسی بــازیــ نمــی کنــد |                    fc8e275ec026ed84322383e704cca072-425.jpg


رفـــت بــی انکهــ مــرا بـهــ خــدا بسپـــارد

نمیــد ـانم خــدا را از یــاد بــردیــا مــرا...

میسپـــارمـــت بـهــ خــدا...

خــدایی کهــ هیچگــاهـ تــورا بـهـ مـن نسپــرد ...
 

دوشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۲ | 17:14 | ♥ hasti ♥ | |این روزا خیلی تنهام، خیلی داغونم


هست کسی که مثل من دلش 


نه برای کسی، 


نه برای عشقی، 


نه برای جایی 


نه برای چیزی! 


بلکه دلش برای خودش تنگ شده 


برای خود خودش
خــــــدا جــونــم


اینکه قلبم شکست به درک...


اینکه تنها شدم هم به درک...


اصلا دلمم شکست به جهنم!


ولی این منو آتیش میزنه که خودمو زنده گذاشتی


تا جلوی این شکسته ها شرمنده شم..!


swo9dx8zqn3y6rutoxz.jpgادمـــا گـاهی لازمه چند وقــت کــرکــره شونو بکــشن پایین


یه پــارچه ی سیـــاه بزنن درشـو بنویســن


کســی نمــرده فـقط دلـــم گرفتـه
شنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۹۲ | 18:2 | ♥ hasti ♥ | |گــــفته باشــــم


!.!.!مـــن درد مــــــــی کــشــم ؛تــــو امــــا ….


چشم هـــــایت را ببنـــــــد


!سخت است بـدانـــــم می بینی ،


و بی خیــــــــــالی … !..

خیلــــی وقت است کـــــــه "بی تــــــابم" . . .؛


دلـــــــم تــــــــاب میخواهد . . .!


و یک هــــُــلِ محــــکم . . .,


کـــــه دلم هــُـــرّی بریزد پایین . .,

 

هر چـــــه در خودش تلنبار کرده راای ابــرها نــبارید...
مـن دریــا رو بـه پــاش ریـختمبـرنگشــــــــت
...می تــرسم از اینـكه...!


روزی


یـك جـایی


مـن و تـو...


خیـلی دور از هـم


شب و روز در آغـوش یك غـریبه


بی قـرار هم بـاشیم ...


و بعد از هر بار هم آغوشی به یاد


آغـوش هـم بــیصدا گــریـه كــنیم پست های قبلیمو بیشترشونو تغییر دادم به اوناهم نظر بدید ممنون میشم


فـــــــدای شما ✘ ✖هســتی✖ ✘

دوشنبه چهارم شهریور ۱۳۹۲ | 18:50 | ♥ hasti ♥ | |
یه وقــــتایی که دلت گـرفته..


بغض داری..


آروم نـیستی !


دلت بـــراش تـنگ شده..


حـوصله ی هـیـچـکسو نـداری !


به یــاد لحظه ای بیوفت کـه :


اون هــمه ی بی قـراری هــایِ تـو رو دیـــد..


امـّـا ؛


چـشمـاشـو بست و رفــت 

درد من تنهـا یی ام نیستـــ!!

 

درد مـن اين استـــــ

 

که هـــر روز

 

از خودمـــــ ميپرسمـــــ

 

مگـر خودش مــــرا انتخابـــ

 

نکــــرد؟!


از کنــــــــارم رد شـــــــــد ...


بـــــی محــــلی اش آزارم نـــــداد!...


امــــــــــــا ســــوخــتــم وقتــــی گفـــــت:


نــــدیـــدمــــت....پنجشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۲ | 14:19 | ♥ hasti ♥ | |


همــــاننـــد پلـــی بــودم بـــرای عبــورت...


بــــه فکـــر تـــخـــریب مـــن نبـــاش


 رســیـدی دســــت تکــــان بـــده


مــــن خـــود فــــرو مــی ریـــزم
+ هر روز دیوآنـه تــَـر از دیروز !+ و هیچ کس نـِـمـیدآند+ پشت ایـن دیوآنگـی و سرخوشـی+ چـه دردی را پنهان کرده اَم
هـــــــر نفـــس ،


درد اســـت که میکشـــم !!!


ای کــاش یا بـــــــــــودی ،


یـــــا اصـــلا نبودی !!!


ایـــــن که هســـتی


و کنــــارم نیســــتی ...


دیـــــــــوانه ام میکنــــــــــد . . . .پنجشنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۲ | 18:54 | ♥ hasti ♥ | |


                      یــ♥♥ـــادت بخیــــــر لعنـــ♥ـــــتی...آرزوهــایــم به درکــ ،

اصــلا رویــاهــایــم هــم ،

حـــتــی آیــنــده ام ،

مــگــر چــه فــرقــی مــی کــنــد؟!

بــهــشــت یــا جــهــنــم ،

شــاد یــا غــمــگیــن ،

دنــیــای بــی تــو ،

ســراســر جــهــنــمــی غــمــگــیــن اســت...
نـمـیـدانـم چــرا چــشمـانــم گــاهـی بـی اخــتـیـار خــیـس مـی شـونـد


مـیـگـویـند حـساسـیـت فـصـلی اسـت


آری مـن بـه فـصـل فـصـل ایــن دنـیـای بــی تـو حـسـاســم . . .


همین که تــو میدانــے


" בوستــت בارم"


کافیست...


بگذار خفه کنــد خوבش را


בنیـــا


http://s4.picofile.com/file/7799244729/szb80n4u43k25ey8l018.jpg


قــــ♥ـلبم را گـــره زده ام


بــــه بنـــد کفــ♥ــشم


زیــر پــای خـودم لـ♥ـه شود


بهتــــر اسـ♥ـــت...

شنبه پنجم مرداد ۱۳۹۲ | 13:13 | ♥ hasti ♥ | |


                               یــ♥♥ـــادت بخیــــــر لعنـــ♥ـــــتی...تنهــایِ تَنهـــــــــــــــا


نَه کَسی حالَم را می پُرسَـــــــد


نَه کَسِی هَوا یَـــــم را دارد


عِیبی نَدارد


سالهاست به ایـــــن زِنـدِگـی عـادت کـرده ام!چهارشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۲ | 17:33 | ♥ hasti ♥ | |


     یــ♥♥ـــادت بخیــــــر لعنـــ♥ـــــتی...

ایـטּ روزهآ هـم خوش حآلـم هم غمگیـטּ . . . !


نمـﮯ فهمم . . .


خودم هم حآلـم رآ نمـﮯ فهمم . . .


گآهــﮯ قنـב בر בلـم آبــــ مـﮯ شوב


و روحم بہ آسماטּ هآ پـر مـﮯ کشـב . . .


گآهــﮯ تنهآ בلـم اتآقـﮯ میخوآهـב


تآریـڪـ و سوتــــ و ڪور . . .


ڪه بنشینم


گوشہ ڪنـآرش


و ثآنـیہ بہ ثآنـیہ ام رآ هم آغـوش غـم شوم .
دنبـال مخـاطــــب خـاص” نوشته هایم نباشید !


  ارزش “ خـاص بودن ” را نداشـــت . . .

جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۹۲ | 11:50 | ♥ hasti ♥ | |


                            یــ♥♥ـــادت بخیــــــر لعنـــ♥ـــــتی...
♡ چہ بی تَــ ــفآوِت زِنــ ــ ـدگی میـــ ــــ ــــڪننـﬤ!


♥ آدَمـــ ــــ ـــ ـــهآ...


♡ بی آنڪہ بدآنـــنـﬤ


♥ دَر گــ ــــ ــــوشہ ای اَز دُنـــ ــــ ـــیا


♡ تــــ ــــ ــمام دُنـــ ـــــ ــــیای ڪَــ ــــــ ـــسی شُده اَنــﬤ. .

سه شنبه یازدهم تیر ۱۳۹۲ | 18:44 | ♥ hasti ♥ | |


                    

  هَر ڪَس هر جـآ ڪـِﮧ בلَش مـیخواهَـב، بِـایستـــَــב !


اَمّـا مـــَــטּ... بـِﮧ ڪَسی اِجآزه اینڪِﮧ بـِﮧ جآﮮ ﺗــــ ـــﻮ בر قَلبِــ مـَـטּ بنِشینَـב رآ


نخواهـــــم בآב....


قلـــــــ ــــــب مــــَـــטּ


،فقـَـــــــط جــــآﮮﺗــــ ـــﻮســــــــت.....دلتــــــنگـــم.....

سه شنبه چهارم تیر ۱۳۹۲ | 13:21 | ♥ hasti ♥ | |


              مَنْـــ مے دانم


دِلَـ ـ ـ ـم تا هَمیشـﮧ دَر وَسـ ـ ـط تریےْ نُقطِہ ی زِندگیتْـــ ـــ جا مانِدـهـ ...جایے بِین خواسَتنْـــ ـ‌ وــنَخواستےْ ...جایے بینِ بودَטּ وـنبودَטּ ...جایے بینِ رَفتنْـــ‌‌ وـنرفتےْ ...جایے بِیےْ ....... این نُقطہ هاے خالے ... جـ ـ ـا ماندہ اَم....


دوشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۲ | 12:59 | ♥ hasti ♥ | |
خیــــلی ســـخته دستــــای عشقـــت رو تــو


دســــت یـــه غـــریبـــه ببینـــی و نتــــونتـــی کــاری کنــــی


جــز اینـــکه از دور داد بـــزنـــی


آی غـــــریبه مــواظـــب عشقـــــم بــــــاش ...

شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲ | 20:45 | ♥ hasti ♥ | |


       روزهای سخــــ ــــــــ ــــتی رو میگذرونم !!!وقتی که نیستی همه چیز تنـــــ ـــــــگ میشودنفســــ ـــــمدنیایــــــ ـــــمدلـــ ـــــ ــــ ــم !
شنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۲ | 18:5 | ♥ hasti ♥ | |


                          


کــ ــآش مـــے شُــ ــב


פֿوבم و یــِـہ جـ ــ ــآیے جــ ــ ــآ بگــُ ـــ ـذآرَم


و . . .


وقتــــے بَر مــے گَرבم . . .


ببیـنـــ ـ ـــم ؛


בیگـــہ نیســـ ــ ــتم . .


سه شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 14:11 | ♥ hasti ♥ | |


     


همیشـــه نمـــے شود خود را زد به بـــے خیـــالـــے و گفــــت :


تنهــــا آمده ام ؛ تنهـــا مـــیروم …


یڪــ وقـــت هــایـــے !

شایـــد حتـــــے براے ساعتـــے یا دقیــقه اے ؛

ڪــم مــی آورے …

دل وامانـــده ات یــڪــ نفـــر را مـــــے خواهــد !

ڪـــــﮧ تـــا بینهـــــ ـایـــتـــ

عاشقانهـ دوستـــَش دارے … !!هنـــوز دل خـــوشــم بـــه خـــدانگـــه دارت


نمیخـــواستی بـــرگـــردی اصـــراری نبــود که خــــدا


مــن را نگـــه دارد ...

شنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 19:16 | ♥ hasti ♥ | |


  یـ وَقــتـایــے


هـَـسـت کـــﮧبـایـــد لـَـم بـِدے یـــﮧ گــوشـــﮧ ...و جَـــریــاטּ .زنـدگـیـت .رو فَــقـط مـُـرور کـُـنــے .بـَـعـدِشَــم بِــگـے :
" بــــﮧ سَــلامَــتـے خـُــودم کــــﮧ ایـنـقدر تـَـحـَمـُل داشـــتَـم

سه شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 21:56 | ♥ hasti ♥ | |

دلــتـــنـــگــی پـــــیـــچـــیــده نــــیـــســـتـــــ . . . !یـــــکــــ دل . . . ! یـــــکـــ آســـمــــانیـــــکــــ بــــغـــضو آرزو هــــای تــــــرکـــــ خـــــوردهبـــــه هــــمــــیــــن ســادگــــیشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۲ | 16:29 | ♥ hasti ♥ | |


http://upload7.ir/images/25781780081618622047.jpgدلتــ♥ـــنگم


نـــه بــــرای هـــرکسـ♥ـی


بــــرای هیـــچ کــ♥ـس


دلتـــ♥ـــنگم بـــرای انکـــه هیـــچ کـ♥ـس نــبـود


امــــــا همــــه کســ♥ـم شــــد...

پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲ | 12:56 | ♥ hasti ♥ | |

من غرورم را به راحتی به دست نیاورده ام


 

که هر وقت دلت خواست خردش کنی…!!!


 

غرور من اگر بشکند…


 

با تیکه هایش شاهرگ زندگی تو را نیز خواهد زد…

شنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۲ | 18:24 | ♥ hasti ♥ | |

مهــــــــم نــــیـســت نوشته های درهــم وبرهـــم مرا بخوانی یا نـــــــهمـــن برای دل خستـــــــــه ام مــــــــــینویســـــممیــــخواهـــی بخوان...میـــخواهی نــــــه!فـــقــــــط خواهش میـــکنم اگر خواندیعاشقانه ام را تقــــــــــــدیم به او نکنمـــــن این را برای تو ســـــــــروده ام, نه برای اوجمعه شانزدهم فروردین ۱۳۹۲ | 14:36 | ♥ hasti ♥ | |
ایـטּ روزهـ ــــا آساטּ تَــــ ــــر از یـــ ــــاב مـــــــــیـروҐَ


آساטּ تَــــ ــــر فراموشَـҐَ مـــےڪُـنَـنـב


مــــــــــے בانـــــــــَــــҐ!


اَمّـــــا شِـــڪایَـتــے نَـבارҐ


آرامَــــــــــــــــҐ


گِلــہ اے نیســـــــ ــتـــــــ ـــــــــ . . .


اِنـتـظــ ـــارے نیســـــــ ــتـــــــ ـــــــــ . . .بهانــہ اے نیســـــــ ــتـــــــ ـــــــــ . . .ایـטּ روزهـ ــــا تَــنہــــــــــــــــــا آرامَــــــــــــــــپنجشنبه هشتم فروردین ۱۳۹۲ | 13:12 | ♥ hasti ♥ | |دردهایے هست ڪہ


نمیشود فریادشاטּ ڪرد


نمیشود دَرمانشاטּ ڪرد


نمیشود بہ ڪسے گفتشاטּ


نمے تواטּ بُغضشاטּ ڪرد


فقط باید در تنہایے تحمُلشاטּ ڪرد


چہ تلخ است واقعیت تنہایے ما . ...


چهارشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۲ | 12:24 | ♥ hasti ♥ | |
بـِبيـنـَمــَت ...گـونـہ هـآيـَت خيــس اَسـت ...بـِميـرَم بـَرآيـَت ...باز بآ ايـن رَفيـق نآبآبـَــــــــتنآمـَش چـے بـوב ؟هـآن ! بآرآن ...بآز بآ "بآرآن" قـَבَم زَבے ؟هـِزآر بار گـُفـتـَ ـم ...بارآن رَفيــق خــوبـے نيـسـت ...بـَرآے تـَنـهآيـے هآ ...هـَمـבَم خــوبـے نيـسـت ...


یکشنبه چهارم فروردین ۱۳۹۲ | 17:4 | ♥ hasti ♥ | |