Home
Links
Postsღ♥ღ تقویــــ♥ـــم بــی بهـــــارღ♥ღ

روز هـــــ♥ــایــــم بـــر خــ♥ــلافـــ آرزو هـــ♥ــایـــم گـــذشـ♥ــت...

روش کلیک کنیدشقایق چت

+ پنجشنبه هجدهم مهر 1392 | 11:43 | ♥ hasti ♥ |
اونی که باس به ما میرسید رسید شما ندو نمیرسی...

 

با خیلیا میتونستیم باشیم خودمون نخواستیم ,  ولی گفتن نخواستت گفتیم درسته....

خودشون بهمون پیشنهاد دادن قبول نکردیم ,  گفتن لیاقتمون رو نداشت هیچی نگفتیم....

خیلی کارا میتونستیم بکنیم و نکردیم , گفتن بلد نبودی گفتیم باشه....

خریت هایی بود که میشد انجام داد انجام ندادیم , گفتن عرضه نداشتی....

دختر و پسر بهمون تیکه انداختن جوابشونو ندادیم ,  گفتن امله....

جلو کسی دولا راست نشدیم که بعد پشت سرمون بد بگن ,  گفتن بداخلاقه.....

حرفاشون نیش داشت اندازه مار افعی گفتن شوخی میکنیم , ماهم خودمونو زدیم ب اون راه....

و این جریان تو زندگی ادامه داره........

+ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 | 21:3 | ♥ hasti ♥ |


تـ ُـو هــَــمـ بـآلـاخـرهـ مـَـرـآ دَر آغــوش مـ ـی گـیــرـی !!

نـهــ خـــُــودَمــ رـآ ،

بـلـکـهـ عـکـســَـمـ رـآ کـهـ یکـ ربــآنِ مـشـکـ ـی کـنــآرَش خــوردهـ ..

وَ زیــرَش نـوشـتـهـ :

۷ روز گـُـذشـتــ .. {!!}


+ سه شنبه نوزدهم فروردین 1393 | 16:40 | ♥ hasti ♥ |گـاهی نه گریه آرامت می کنـد و نه خندهــــــ


نه فریاد آرامت می کنـد و نه سکوتـــــــــ


آنجاست کـه با چشمانی خیس رو به آسمان


می کنی و می گویی


خدایـــ ـ ـــ ـ ــ ــا تنــ ـ ــــ ـ ـــها تـو را دارم ...

با من لج نکن بغــ ــ ـ ــــ ـــض نفهم !


فکر میکنی اگر خودت را گوشه ی گلویم قایم کنی ...


چیزی را عوض می کند ...


بالاخره یا اشـ ـ ـــ ـ ـک میشوی در چشمانم


یا عُـ ـ ــ ـــ ـ ـــــقده ای بزرگ در دلم ... !

یادمان باشد وقتی کسی را به خودمان وابسته کردیم!


در برابرش مسئولیم…


در برابر اشکهایش،


شکستن غرورش،


لحظه های شکستنش در تنهایی و لحظه های بی قراریش…


و اگر یادمان برود!


در جایی دیگر سرنوشت یادمان خواهد آورد،


و این بار ما خود فراموش خواهیم شد

+ یکشنبه دهم فروردین 1393 | 14:12 | ♥ hasti ♥ |دلتنگی ها


گاه از جنس اشکند....


و گاه از جنس بغض


گاه سکوت میشوند و خاموش میمانند


گاه هق هق می شوند و می بارند


دلتنگی من برای تو اما


جنس غریبی دارد...!!!!+ چهارشنبه ششم فروردین 1393 | 12:46 | ♥ hasti ♥ |
بـرآے ِ فرآمـوش کردنـَـتــــ ، هـر شـَب آرزوے ِ آلــزآیمـر مـے کنـَمــــ .

خــوش ہحــآل ِ تــو ،

کہ وقتــے "او " آمـــد ؛ بـدوטּ ِ هیــچ دردِســَرے ،

فرامــوشـــَم کــَرבے...

+ یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392 | 19:28 | ♥ hasti ♥ |


بعضی آهنگ ها هستن

که وقتی گوش میدی میگی:

من کی زندگیمو واسه این تعریف کردم،

که این از روش آهنگ ساخته!برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید

خداوندا....

به دل نگیر اگر گاهی

زبانم از شکرت باز می ایستد !!...

تقصیری ندارد...

قاصر است

کم می آورد در برابر بزرگی ات...

لکنت می گیرند واژه هایم در برابرت

در دلم اما همیشه

ذکر خیرت جاریست !!....
به خودش زحمت نمیدهد یك نفر را كشف كند ،

زیبایی هایش را بیرون بکشد ،

تلخی هایش را صبر كند ...

آدمهای امروز،

دوستی های  كنسروی می خواهند !

یك كنسرو كه درش را بـاز كنند ؛

بعد ...یک نفر،

شیرین و مهربان،

از تویش بپرد بیرون !

و هی لبخند بزند

و بگوید :" حق بـا توست " ...


 میگفـــــ ــــــتـــند:


سختـــــ ــــی ها نـمـــ ــــــک زندگـــــ ـــــی اســـــت


اماچــــــــــ ـــــــــراکســ ـــی نفهمــــــ ــــــید


نمـــــــ ـــــک برایـــــــــــ مــ ــن کــ ـــه خـــ ـــاطراتـــ ــم زخمــــــــــــ اسـ ـــت


شــــــــ ــــــــور نیســــ ـــــــت


مـــــــ ـــــزه درد مـــــــ ــــــیدهــــد ...

+ سه شنبه بیستم اسفند 1392 | 17:50 | ♥ hasti ♥ |


...۞۞۞۞۞......................۞۞۞۞۞
..۞۞۞۞۞۞۞۞............۞۞۞۞۞۞۞۞
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞....۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞.۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
..۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
....۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
........۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
..............۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
....................۞۞۞۞۞۞۞۞۞
........................۞۞۞۞۞۞
...........................۞۞۞۞
............................۞۞۞
.............................۞۞
..............................۞
............................۞
.........................۞ولنتاین مبارک ! دوستای گلممممممممممم

+ پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1392 | 17:28 | ♥ hasti ♥ | 
وقتــــی "زیــــادی "بــــه کســــی بگــــی "دوســــت دارم"
خیــــال میکنــــه احســــاستــــو بــــه حــــراج گذاشتــــی
 تــــو حراجــــی هــــم چیــــز خوبــــی گیــــر آدم نمیــــاد
 پــــس یــــه کــــم جــــلو اون "زبونتــــو بگیــــر"... !!!

                


حالا کــ ِ تمام ِ راه را آمده ام ،

حالا کــ ِ تـا تـ ـ ـو هیچ نمانده ،

چقدر دیر یادَش آمد خـُدا

ک ِ ما قسمت ِ هَمـــ نیستیم !                          برای رسیدن به تو

پا پیش گذاشتم

خودم را قسمت کردم

تو را سهم تمام رویاهایم کردم

انصاف نبود

تو که میدانستی با چه اشتیاقی

خودم را قسمت میکنم

پس چرا

زودتر از تکه تکه شدنم

جوابم نکردی

برای خداحافظی

خیلی دیر بود

خیلی دیر ….

        

+ چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392 | 13:34 | ♥ hasti ♥ |
!! .. مـن آرومـــمــ .. !!

.. ولـي قــــانــــونـــاً ..

!! .. مـن داغــــــونـــمــ .. !!


+ چهارشنبه سیزدهم آذر 1392 | 18:19 | ♥ hasti ♥ |


نـــبار باران...

نبـــار لعنتــی،عشقـــم با دیگری بیرون اســـت....

سرما میخـــورد....
هیــــس دِلَکَــــم .. !

سکــــــــــــــــوت کـن ... !

ننـــویس از آمـــدن هآ و رفتـــن هآ

ننــویس از روزهــآیی که دیگــر آرام نخواهنـــد گذشــتـــ . . .

بگـــذآر این وآژه هـــآ در دریــــــآی احسآســـــــــم غـــــرق شوند.


http://www.speakfa.com/i/attachments/1/1328551932307548_orig.jpg                   


 ایـن خـیـابـان هـای لـعـنـتـی پـا مـیـدهـنـد بـه
 
  رفـتـنـت

 امـا تـو نـرو...


دختر بادکنک


وقتی از کنارم رفتی

درست 

مثل همان کودکی

که بادکنک هایش را باد برد...
+ شنبه نهم آذر 1392 | 17:30 | ♥ hasti ♥ |ای کـــــــــــــــــــــــــــاش..

نقــــــــــشه ســـــــــــرزمـــــــــــینم

به جـــــــــــــــای گــــــــــــــــــربه سگـــــــــــــــــــــــ بـــــــــــــــود
تامـــــــــــردمــــــــــــش به جـــــــــــای ایــــــــــن هــمه خیِـــــــــانت
کـــــــــــمی باوفـــــــــــــــابودنــــــــــــــــــد...


بـﮧ شکـטּ بوכ כنیایے کـ واس כیـכنشـҐ ایـ

میزכیـҐ!؟ ماماטּ لــگـכ

+ جمعه هفدهم آبان 1392 | 21:27 | ♥ hasti ♥ |


www.hasssty.blogfa.com
سر خاک من...!!

اونی که بیشتر اذیتم کرد بیشتر گریه میکنه...!!

اونی که نخواست ما رو بالاخره میاد دیدن جسدم...!!

اونی که حتی نیومد تولدم زیر تابوتمو گرفته...!!

اونی که سلام نمیکرد میاد برا خدافظی...!!

عجب روزیه اون روز...!!

حیف كه اون موقع خودم نیستم...!!                             


گاهــــــی دلم برای خودم تنگ میشود

گاهـــی دلم برای باورهای گذشته ام تنگ میشود

گاهــــــــــی دلم برای پاكیهای كودكانه ی قلبم میگیرد

گاهی دلم از رهگذرانی كه در این مسیـر بی انتها،

آمدند و رفتند، خسته میشود...

گاهـــــــی دلم از راهزنانی كه ناغافل دلم را میشكنند میگیرد

گاهــــــــی آرزو میكنم ای كاش

دلــــــی نبود تا تنگ شود...

تا خسته شود...

تا بشكند...

                  


امــروز بـــاورم شـــد...

تو خستـه تــر از آن بــودی کــه بفهمــی دوســتت داشتمـــ

از مــن کـــه گــذشتــه

امــا هـــرجا کــه هستی

خستــه نبــاشی..


+ دوشنبه بیست و نهم مهر 1392 | 17:41 | ♥ hasti ♥ |


           94419790915463435854.jpg


خداجونمــــ


اینکهــ قلبم شکست بـهــ درک ...!!!


اینکهـ تنــها شــدمــ بـهــ درک ...!!!


اصـلا دلمـ هم شکست بـهــ جهنــم ...!!!


ولــی ایــن منــو آتیــش میزنهـــ کهــ خــودمو زنـدهـ گـذاشتی


تــا جــلوی این شکستـــ هـــا شــرمنــده شمــ ...
             


کــودک درونـــمــ هــرچــهــ قــدر هــم بــاریــگوش بــاشد

| بـــا احســاس کسی بــازیــ نمــی کنــد |                    fc8e275ec026ed84322383e704cca072-425.jpg


رفـــت بــی انکهــ مــرا بـهــ خــدا بسپـــارد

نمیــد ـانم خــدا را از یــاد بــردیــا مــرا...

میسپـــارمـــت بـهــ خــدا...

خــدایی کهــ هیچگــاهـ تــورا بـهـ مـن نسپــرد ...
 

+ دوشنبه پانزدهم مهر 1392 | 17:14 | ♥ hasti ♥ |


این روزا خیلی تنهام، خیلی داغونم


هست کسی که مثل من دلش 


نه برای کسی، 


نه برای عشقی، 


نه برای جایی 


نه برای چیزی! 


بلکه دلش برای خودش تنگ شده 


برای خود خودش
خــــــدا جــونــم


اینکه قلبم شکست به درک...


اینکه تنها شدم هم به درک...


اصلا دلمم شکست به جهنم!


ولی این منو آتیش میزنه که خودمو زنده گذاشتی


تا جلوی این شکسته ها شرمنده شم..!


swo9dx8zqn3y6rutoxz.jpgادمـــا گـاهی لازمه چند وقــت کــرکــره شونو بکــشن پایین


یه پــارچه ی سیـــاه بزنن درشـو بنویســن


کســی نمــرده فـقط دلـــم گرفتـه
+ شنبه بیست و سوم شهریور 1392 | 18:2 | ♥ hasti ♥ |


من از ایـــــن انتخـــــــــاباتی کــــــه

میـــــگویند ســـــر در نمــــــــی یـــارم

انتخـــــاب من فقط

 تـــــــــــــ
ـــــــــــو بـــــــودی که

 نیســــــــــتی
لعنــــــــتی

این که چــــــــــــــــــــــــــــــــــقدر از آن روزها گذشته،
یا اینکه چقدر هر دویمان عــــــــــوض شده ایم،
یا اینکه هر کدامـــــــــــمان کجای دنیا افتاده ایــــــــــم…

اصلا مهم نیست!
باز بـــــــــــــــــــــــاران که ببارد،
هر وقت که میخـــــــــــــــواهد باشد،
دلـــــــــــــــــم هوایت را میکند…


+ دوشنبه چهارم شهریور 1392 | 18:50 | ♥ hasti ♥ |یه وقــــتایی که دلت گـرفته..


بغض داری..


آروم نـیستی !


دلت بـــراش تـنگ شده..


حـوصله ی هـیـچـکسو نـداری !


به یــاد لحظه ای بیوفت کـه :


اون هــمه ی بی قـراری هــایِ تـو رو دیـــد..


امـّـا ؛


چـشمـاشـو بست و رفــت 

درد من تنهـا یی ام نیستـــ!!

 

درد مـن اين استـــــ

 

که هـــر روز

 

از خودمـــــ ميپرسمـــــ

 

مگـر خودش مــــرا انتخابـــ

 

نکــــرد؟!


از کنــــــــارم رد شـــــــــد ...


بـــــی محــــلی اش آزارم نـــــداد!...


امــــــــــــا ســــوخــتــم وقتــــی گفـــــت:


نــــدیـــدمــــت....+ پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392 | 14:19 | ♥ hasti ♥ |

همــــاننـــد پلـــی بــودم بـــرای عبــورت...


بــــه فکـــر تـــخـــریب مـــن نبـــاش


 رســیـدی دســــت تکــــان بـــده


مــــن خـــود فــــرو مــی ریـــزم
+ هر روز دیوآنـه تــَـر از دیروز !+ و هیچ کس نـِـمـیدآند+ پشت ایـن دیوآنگـی و سرخوشـی+ چـه دردی را پنهان کرده اَم
هـــــــر نفـــس ،


درد اســـت که میکشـــم !!!


ای کــاش یا بـــــــــــودی ،


یـــــا اصـــلا نبودی !!!


ایـــــن که هســـتی


و کنــــارم نیســــتی ...


دیـــــــــوانه ام میکنــــــــــد . . . .+ پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 | 18:54 | ♥ hasti ♥ |

                      یــ♥♥ـــادت بخیــــــر لعنـــ♥ـــــتی...آرزوهــایــم به درکــ ،

اصــلا رویــاهــایــم هــم ،

حـــتــی آیــنــده ام ،

مــگــر چــه فــرقــی مــی کــنــد؟!

بــهــشــت یــا جــهــنــم ،

شــاد یــا غــمــگیــن ،

دنــیــای بــی تــو ،

ســراســر جــهــنــمــی غــمــگــیــن اســت...
نـمـیـدانـم چــرا چــشمـانــم گــاهـی بـی اخــتـیـار خــیـس مـی شـونـد


مـیـگـویـند حـساسـیـت فـصـلی اسـت


آری مـن بـه فـصـل فـصـل ایــن دنـیـای بــی تـو حـسـاســم . . .
مـیخـنـدم :


http://s4.picofile.com/file/7799244729/szb80n4u43k25ey8l018.jpg


قــــ♥ـلبم را گـــره زده ام


بــــه بنـــد کفــ♥ــشم


زیــر پــای خـودم لـ♥ـه شود


بهتــــر اسـ♥ـــت...

+ شنبه پنجم مرداد 1392 | 13:13 | ♥ hasti ♥ |

                               یــ♥♥ـــادت بخیــــــر لعنـــ♥ـــــتی...تنهــایِ تَنهـــــــــــــــا


نَه کَسی حالَم را می پُرسَـــــــد


نَه کَسِی هَوا یَـــــم را دارد


عِیبی نَدارد


سالهاست به ایـــــن زِنـدِگـی عـادت کـرده ام!+ چهارشنبه بیست و ششم تیر 1392 | 17:33 | ♥ hasti ♥ |

     یــ♥♥ـــادت بخیــــــر لعنـــ♥ـــــتی...

ایـטּ روزهآ هـم خوش حآلـم هم غمگیـטּ . . . !


نمـﮯ فهمم . . .


خودم هم حآلـم رآ نمـﮯ فهمم . . .


گآهــﮯ قنـב בر בلـم آبــــ مـﮯ شوב


و روحم بہ آسماטּ هآ پـر مـﮯ کشـב . . .


گآهــﮯ تنهآ בلـم اتآقـﮯ میخوآهـב


تآریـڪـ و سوتــــ و ڪور . . .


ڪه بنشینم


گوشہ ڪنـآرش


و ثآنـیہ بہ ثآنـیہ ام رآ هم آغـوش غـم شوم .
دنبـال مخـاطــــب خـاص” نوشته هایم نباشید !


  ارزش “ خـاص بودن ” را نداشـــت . . .

+ جمعه بیست و یکم تیر 1392 | 11:50 | ♥ hasti ♥ |

                            یــ♥♥ـــادت بخیــــــر لعنـــ♥ـــــتی...شکـــ نکـــــن !

آیــ●ــنده اے خوـاهــم ساختــــ کــه

گذشتـــه ام جلویش زآنــو بـــزند !

قـــرآر نیستــــ مـــن هـــم دلِ کَسِ دیگـــری را بسوزانـَــم !

برعکـــس کســے را کــه وارد زندگـــیم میشود

آنقـــــدر خــــوشـــبـ ــتـــــ میکنــم کـــه

بـــه هر روزے کـــه جاے " او " نیستــــے
+ سه شنبه یازدهم تیر 1392 | 18:44 | ♥ hasti ♥ |

                    

  هَر ڪَس هر جـآ ڪـِﮧ בلَش مـیخواهَـב، بِـایستـــَــב !


اَمّـا مـــَــטּ... بـِﮧ ڪَسی اِجآزه اینڪِﮧ بـِﮧ جآﮮ ﺗــــ ـــﻮ בر قَلبِــ مـَـטּ بنِشینَـב رآ


نخواهـــــم בآב....


قلـــــــ ــــــب مــــَـــטּ


،فقـَـــــــط جــــآﮮﺗــــ ـــﻮســــــــت.....دلتــــــنگـــم.....

+ سه شنبه چهارم تیر 1392 | 13:21 | ♥ hasti ♥ |

              مَنْـــ مے دانم


دِلَـ ـ ـ ـم تا هَمیشـﮧ دَر وَسـ ـ ـط تریےْ نُقطِہ ی زِندگیتْـــ ـــ جا مانِدـهـ ...جایے بِین خواسَتنْـــ ـ‌ وــنَخواستےْ ...جایے بینِ بودَטּ وـنبودَטּ ...جایے بینِ رَفتنْـــ‌‌ وـنرفتےْ ...جایے بِیےْ ....... این نُقطہ هاے خالے ... جـ ـ ـا ماندہ اَم....


+ دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 | 12:59 | ♥ hasti ♥ |خیــــلی ســـخته دستــــای عشقـــت رو تــو


دســــت یـــه غـــریبـــه ببینـــی و نتــــونتـــی کــاری کنــــی


جــز اینـــکه از دور داد بـــزنـــی


آی غـــــریبه مــواظـــب عشقـــــم بــــــاش ...

+ شنبه هجدهم خرداد 1392 | 20:45 | ♥ hasti ♥ |

       روزهای سخــــ ــــــــ ــــتی رو میگذرونم !!!وقتی که نیستی همه چیز تنـــــ ـــــــگ میشودنفســــ ـــــمدنیایــــــ ـــــمدلـــ ـــــ ــــ ــم !
+ شنبه یازدهم خرداد 1392 | 18:5 | ♥ hasti ♥ |

                          


کــ ــآش مـــے شُــ ــב


פֿوבم و یــِـہ جـ ــ ــآیے جــ ــ ــآ بگــُ ـــ ـذآرَم


و . . .


وقتــــے بَر مــے گَرבم . . .


ببیـنـــ ـ ـــم ؛


בیگـــہ نیســـ ــ ــتم . .


+ سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 1392 | 14:11 | ♥ hasti ♥ |

     


همیشـــه نمـــے شود خود را زد به بـــے خیـــالـــے و گفــــت :


تنهــــا آمده ام ؛ تنهـــا مـــیروم …


یڪــ وقـــت هــایـــے !

شایـــد حتـــــے براے ساعتـــے یا دقیــقه اے ؛

ڪــم مــی آورے …

دل وامانـــده ات یــڪــ نفـــر را مـــــے خواهــد !

ڪـــــﮧ تـــا بینهـــــ ـایـــتـــ

عاشقانهـ دوستـــَش دارے … !هنـــوز دل خـــوشــم بـــه خـــدانگـــه دارت


نمیخـــواستی بـــرگـــردی اصـــراری نبــود که خــــدا


مــن را نگـــه دارد ...

+ شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1392 | 19:16 | ♥ hasti ♥ |

  یـ وَقــتـایــے


هـَـسـت کـــﮧبـایـــد لـَـم بـِدے یـــﮧ گــوشـــﮧ ...و جَـــریــاטּ .زنـدگـیـت .رو فَــقـط مـُـرور کـُـنــے .بـَـعـدِشَــم بِــگـے :
" بــــﮧ سَــلامَــتـے خـُــودم کــــﮧ ایـنـقدر تـَـحـَمـُل داشـــتَـم

+ سه شنبه دهم اردیبهشت 1392 | 21:56 | ♥ hasti ♥ |
دلــتـــنـــگــی پـــــیـــچـــیــده نــــیـــســـتـــــ . . . !یـــــکــــ دل . . . ! یـــــکـــ آســـمــــانیـــــکــــ بــــغـــضو آرزو هــــای تــــــرکـــــ خـــــوردهبـــــه هــــمــــیــــن ســادگــــی+ شنبه سی و یکم فروردین 1392 | 16:29 | ♥ hasti ♥ |